Home

Hier is onze fiere pinksterblom

melodie

Hier is onze fiere pinksterblom
En ik zou hem zo graag eens wezen
Met zijn mooie kransen op het hoofd
En met zijn klinkende belle
Recht is recht, krom is krom
Gelief je ook wat te geven voor de fiere pinksterblom
Want de fiere pinksterblom moet voort!

Boer, ik vraag je voor de laatste maal:
Heb je soms nog takkebossen?
In het donker stoken wij ons vuur
Dat fikt en vlamt en knettert
Vuur en vlam, rook en smook
Zeg, danst misschien jouw mooie Trieneke deze avond ook
Met de fiere pinksterblom in ’t rond?

Tekst en melodie genoteerd op Terschelling door Jaap Kunst
Uit: Terschellinger volksleven 1915