Home

O, Nederland, let op u saeck

vaderlandse liederen
melodie

O, Nederland, let op u saeck
De tijt en stond is daer
Opdat nu in den hoek niet raek
U vrijheit, die voorwaer
U ouders hebben dier gecocht
Met goed en bloet en leven
Want sy werd nu gantsch en 'teenemael gesocht
Tot niet te zijn verheven

Beschut, beschermt, bewaert u land
Let op het Spaensch bedrog
ey, laet niet nemen uyt u hand
U Privilegien toch
Maar thoont u elck een man vol moed
In 't houden van u wetten
Boven al dient God en valt hem steets te voet
Dat Hij op u mach letten

Tekst uit Valerius'Gedenck-Clanck, 1626
Waarschuwing tegen het Spaans bedrog
Melodie: 's Nachts toen een blauw gestarde kleed