Home

Merck toch hoe sterck

vaderland
melodie

Merck toch hoe sterck nu in 't werck sich al steld
Die t'allen tijd soo ons vrijheit heeft bestreden
Siet hoe hij slaeft, graeft en draeft met geweld
Om onse goet en ons bloet en onse steden
Hoort de Spaensche trommels slaen
Hoort Maraens trompetten
Siet hoe komt hij trecken aen
Bergen te besetten
Berg op Zoom, hout u vroom
Stut de Spaensche scharen
Laet 's Lands boom end' syn stroom
Trouwlyck toch bewaren

't Moedige, bloedige, woedige zwaerd
Blonck en het klonck, dat de voncken daaruit vlogen
Beving en leving, opgeving der aerd
Wonder gedonder nu onder was, nu boven
Door al 't mynen en 't geschut
Dat men daeglycs hoorde
Menig Spanjaerd in syn hut
In syn bloet versmoorde
Berg op Zoom hout zich vroom
't Stut de Spaensche scharen
't Heeft 's Lands boom end' syn stroom
Trouwlyck doen bewaren

Die van Oranjen kwam Spanjen aan boord
Om uit het veld als een held 't geweld te weren
Maar alzo dra Spinola 't heeft gehoord
Trekt hij fluks heen op de been
Met al zijn heren
Cordua kruijd spoedig voort
Zag daar niet te winnen
Don Velazco liep gestoord:
't Vlas was niet te spinnen
Berg op Zoom hout zich vroom
't Stut de Spaensche scharen
't Heeft 's Lands boom end' syn stroom
Trouwlyck doen bewaren

Tekst uit Valerius Gedenck-Clanck, 1626. Bij het ontzet van Bergen op Zoom in 1622
Melodie: Comedianten dans