Home

In 't groene dal

liedjes over de natuur
melodie

In 't groene dal, in 't stille dal
Waar kleine bloempjes groeien
Daar ruist een blanke waterval
En druppels spatten overal
Om ieder bloempje te besproeien, ook 't kleinste
Om ieder bloempje te besproeien, ook 't kleinste

En boven op der heuv'len spits
Waar forse bomen groeien
Daar zweept de stormvlaag fel en bits
Daar treft de rosse bliksemflits
En splijt bij 't daav'rend onweer loeien, de grootste
En splijt bij 't daav'rend onweer loeien, de grootste

Omhoog, omlaag, op berg en dal
Ben 'k in de hand des Heren!
Toch kies ik, als ik kiezen zal
Mijn stille plek mijn waterval
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren, de kleinste!
Toch blijf ik steeds, naar mijn begeren, de kleinste!

Dr. J.P. Heije / J. Beltjens