Home

Fred'rik Hendrik van Nassau

Fred'rik Hendrik van Nassau
Prince van Oranje
Dien' mijn vaderland getrouw
Tegen 't machtig Spanje
Dies ik 't Bataviers gemoed
Wil betuigen door mijn bloed
En mijn frissche leven
Voor haar vrijheid geven

Voor de vrijheid en Gods woord
Voor de rust der vromen
Ben ik een metalen poort
Niemand hoeft te schromen
Wie zich voor de wetten stelt
Dien ben ik een trouwe held
En ik zal hem kronen
En met deugd beloonen

Noch de vijand, noch de nijd
Mij het hart berouwen
Want ik, midden in de strijd
Met een vast betrouwen
Zie hou God mij uit gevaar
Heeft verlost zoo menig jaar
Die mij, in dees tijden
Nog wel zal bevrijden

Tekst uit Bellerophon, 1669. Op de verovering van Grol in 1627
Melodie: Baise may ma Janneton