Home
vaderlandse liederen

Wien Neerlandsch bloed

 
melodie

Wien Neerlandsch bloed door d' ad'ren vloeit,
Wien 't hart klopt fier en vrij,
Wie voor zijn volk van liefde gloeit,
Verheff' den zang als wij!
Hij roem' met allen welgezind,
Den onverbreekb'ren band,
Die Neêrland en Oranje bindt:
Vorstin en Vaderland.
Vorstin en Vaderland.

Bescherm, o God! bewaak den grond,
Waarop onze adem gaat,
De plek waar onze wieg op stond,
Wellicht ons sterfuur slaat.
Wij smeken van Uw Vaderhand
Met blijden kinderzin:
Behoud voor 't lieve Vaderland
Voor land en Koningin!
Voor land en Koningin!

H. Tollens Cz. / J.W. Wilms