Home

Waterland

 

'k Zie de grauwe wolken zeilen
over Hollands waterland,
'k Hoor de golven bruisend breken
tegen Neerlands strand:
Water en weiden, polders en duinenrand,
Malende molens: Dat is mijn land.

Als de zon haar warme stralen
Over Hollands velden giet,
Dan gaat Hollands water blinken
langs het oeverriet:
Water en weiden, polders en duinenrand,
Malende molens: Dat is mijn land.