Home

Vaderlande liederen

Waar de blanke top der duinen

 
melodie

Waar de blanke top der duinen
Schittert in de zonnegloed
En de Noordzee vriend'lijk bruisend
Neerlands smalle kust begroet
Juich ik aan het vlakke strand
Juich ik aan het vlakke strand
'k Heb u lief mijn Nederland
'k Heb u lief mijn Nederland

Waar het lachend groen der heuvels
't Kleed der stille heide omzoomd
Waar langs rijk beladen velden
Rijn of Maas of Schelde stroomt
Klinkt mijn lied op oude trant:
Klinkt mijn lied op oude trant:
'k Heb u lief mijn Nederland
'k Heb u lief mijn Nederland

Blijf gezegend, land der vaad'ren
Make u eendracht sterk en groot
Blijve 't volk der koninginne
Houw en trouw in nood en dood
Doe zo ieder 't woord gestand
Doe zo ieder 't woord gestand
'k Heb u lief mijn Nederland
'k Heb u lief mijn Nederland

J. Kroonenberg / C.A. Mangold