Home

Pieterknecht

 
Pieterknecht die komt er aan
Pieterknecht de neger
Kijk eens wat een Moriaan
’t Lijkt wel een schoorsteenveger
Mag ‘k j’eens wassen, Pieterknecht
’t Helpt niet, jongens, ’t zwart is echt

Piet, zorg goed voor Sinterklaas
Laat zijn paard niet struik’len
Anders zou de goede baas
Van het dak af duik’len
Hou het beest goed bij de kop
Jongens, vreest niet, ‘k pas goed op

Piet die gaat op school en straat
Naar je informeren
Doe je wel eens kattekwaad
Ben je goed in ’t leren
Kattekwaad doe ‘k nooit, zegt Piet
Jongens, jongens, jok toch niet

Nou vanavond zoet naar bed
Pieterknecht komt strooien
Maar eerst gauw de klomp gezet
Daarin mag hij ’t gooien
‘k Wou dat ‘k wist wat of hij bracht
Jongens, ‘k zeg niks, goeie nacht

Tekst en melodie: H.W. van der Mey