Home

O, Friesland


O Friesland, zo vol deugden als ik een landschap weet
Versierd met duizend vreugden, uw bodem is bekleed
Met korenrijke velden, uw steden zijn voorzien
Met wallen en met helden, die wijslijk u gebien
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want

Wie kan uw lof verkleinen, de Friezen in de strijd
Verwonnen de Romeinen in Keizer Karels tijd
Ja, zij bestormden Rome en namen 't in, dat's meer
Dies hebben zij bekomen, de gulden vrijheid weer
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want

O Friesland wilt beschutten uw vrijheid tot de dood
Laat niemand u ontnutten uw privilegiën groot
Wilt u als mannen weren, blijft stadig op't gebod
Van uw wel wijze heren, maar bovenal van God
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want
O Friese aard, recht edel land
Die door het zwaard uw vrijheid want

Tekst en melodie uit Starter, Friesche Lusthof, 1621