Home

O, dierbaar plekje grond

 

O, dierbaar plekje grond
waar eens mijn wieg op stond
Mijn vaderland
U, die mij woning bood
en koesterde in uw schoot
Zij ook in nood en dood
mijn trouwten pand

In uw historieblaân
lees ik de grootste daân
Van ‘t voorgeslacht
Hun leus zij ook ons woord
het word’ van elk gehoord
Blijv’ immer ongestoord
Eendracht maakt macht

Oranje en Nederland
zijn immer nauw verwant
In vreugde en smart
Die band zij onze kracht
die eendracht onze macht
Die leuze nooit veracht
door ’t Hollands hart

Dat onze welvaart groei
dat onze handel bloei
In rust en vreê
Zo daal uw zegen neêr
En dat wij allen, Heer
Steeds leven U ter eer
is onze beê.

H. Carey