Home

Neêrlands vlag

 
Neêrlands vlag, zie ik je wapp'ren
Op het land of op de vloed
Sneller gaat mijn hart dan kloppen
Want uw aanblik doet mij goed
Gij toch zijt symbool van 't land
Van ons kleine Nederland
Gij toch zijt symbool van 't land
Van ons kleine Nederland

Waai vrij uit langs alle kusten
En verkondig heel de aard'
Dat een klein land groot kan wezen
Als zijn eenheid blijft bewaard
Toon je daar symbool van 't land
Van het nijv're Nederland
Toon je daar symbool van 't land
Van het nijv're Nederland

Waai vrij uit in hoge luchten
Helder, blij, en wees de tolk
Van standvastigheid en eendracht
Bij het Nederlandse volk
Blijf dan steeds symbool van 't land
Van ons dierbaar vaderland
Blijf dan steeds symbool van 't land
Van ons dierbaar vaderland

J.D. van Ramshorst