Home

Neerland en Oranje

 

Waar boven veld en bos en hei wijd zich de hemel spant
Waar rustloos golven, rij na rij, werpen zich op ’t strand
Waar trots het rood, wit, blauw waait over stad en land
Dat stukje grond waar ‘k zo van hou
Dat is mijn Nederland

Neerland, o mijn Neerland, op de kaart slechts klein
’t Land van mijne liefde zult gij altoos zijn
En wanneer uw vrijheid bruut werd aangerand
Hield ge met Oranje trouw en moedig stand
Hield ge met Oranje trouw en moedig stand

Oranje gaf ons Nederland zijn eigen volksbestaan
Oranje bracht ons vaderland, vrede en welvaart aan
En werd de vrede ruw verstoord, Oranje ’t land ontzegd
Dan streed het in de vreemde voort, voor Neerlands eer en recht

Neerland en Oranje, één in vreugd en rouw
Altoos bleef Oranje ’t volk van Neerland trouw
Altijd stond Oranje pal voor Nederland
God bescherm Oranje en ons vaderland
God bescherm Oranje en ons vaderland