Home

Nederland

 

Ik ken een klein, doch vriend’lijk land
Ontwoekerd aan rivier en zee
Zijn schut en schild is godes hand
Die zegent het in strijd en vreê
Het is een land waar liefde woont
En eendracht bij de vrijheid troont
Dat land alleen, dat land alleen
Blijft voor mij altijd nummer een
Dat land heb ik mijn hart verpand
Het is mijn trots, mijn vaderland

Ik ken een klein, doch vriend’lijk land
Geacht ook door de vreemdeling
Het praalt met graanveld, meer en strand
Met bos en dal en heuvelring
Dat land door iedereen bemind
Zich aan de Noordzeekust bevind
Dat land alleen, dat land alleen
Blijft voor mij altijd nummer een
Dat land heb ik mijn hart verpand
Het is mijn trots, mijn vaderland