Home

Muizenbruiloft

Daar was eens in een muizennest
Een heerlijk bruidsfestijn
Want Knabbelgraag, het muizenkind
Ging trouwen met haar muizenvrind
En ieder muisje, groot en klein
Wou bij dat feestje zijn

Daar kwam de grote bruiloftsstoet
In deftige lange rij
Ze liepen in hun beste goed
Pa muis had zelfs een hoge hoed
En Knabbelgraagje liep zo blij
Met bruigom zij aan zij

Ze zaten in een bruiloftzaal
Op een versierde stoel
De gasten kwamen twee aan twee
En elk bracht een cadeautje mee
Het bruidspaar dankte met gevoel
Wat kregen ze een boel

Hun tante Snuffel gaf hun LUX
En RINSO voor de was
Met SUNLIGHT ZEEP kwam Oogjeslim
En Spitsneus bracht een busje VIM
Of dàt ook een verrassing was
Het komt in huis van pas.

En zie, daar kwam Oom Piepsnuit aan
Bracht óók iets prachtig mee
Het mooiste, wat hij vinden kon
Dat was een pakje RADION
Wat was het Bruidspaar blij daarmee
Want RADION telt voor twee

Oom zei: dit is een pracht product
Voor wie veel was moet doen
Het werkt van zelf, bespaart veel tijd
Stemt ieder tot tevredenheid
Wat deed het blijde bruidje toen
Oom Piepsnuit kreeg een zoen!