Home

Mijn vrije vaderland

 
Waar de zee haar sterke zangen
Eind'loos komen doet en gaan
Waar de grijze neev'len hangen
En de stille duinen staan
Waar de verre, wijde luchten
Tint'len boven stad en strand
Waar de wilde winden zuchten
Is mijn vrije vaderland

Waar de sterke krachten hijgen
En de wereldschepen gaan
Waar de ranke torens stijgen
Boven 't vredig dorpsbestaan
Waar de witte wolken kuiven
Paarlen in een gouden rand
Waar de dichte bossen wuiven
In mijn vrije vaderland

Waar de molenwieken draaien
't Vee zich voedt in vette wei
Waar de zonnevlammen laaien
Over purperpaarse hei
Waar het volk die God blijft eren
Die ons lot draagt in Zijn hand
Waar gezag en wet regeren
Is mijn vrije vaderland

Land, dat d'eeuwen door, gevluchten
Tot een hulpe wezen wou
Onder uwe grijze luchten
Zweren wij u eeuwig trouw
Heilig erf, door kloeke scharen
Ons gelaten tot een pand
Naarstig zullen w'u bewaren
Als ons vrije vaderland!

D. Hans / J.D. van Ramshorst