Home

Mijn heerlijkst land op aarde

 

Mijn heerlijkst land op aarde
Zo vast als gij bindt nooit een band
Bij u haalt niets in waarde
Want waar ter wereld ik mag zijn
Of hoe het lot zich kere
Mijn eigen land, dat blijft het mijn
Mijn land dat zal ik eren

O vaderland, mijn eigen land
O beeld dat niet kan sterven
Bij al de pracht van zuiderstrand
Blijf ‘k u toch altijd derven
En scheid ons een oneindigheid
Gij blijft van ver mij wenken
Als eindlijk doel van rust na strijd
Zal steeds ik u gedenken

O vaderland, mijn eigen land
Zo lief mij altijd weder
Ik leg mijn hart als offerand
Aan uw altaren neder
En tot hun altijd klaren schijn
Kom ik in eerbied treden
Want voor mijn land rijst vroom en rein
De heiligst mijner beden

Mr. H.W. van der Meij / E. Wettig-Weissenborg