Home
vaderlandse liederen

't Is plicht, dat ied're jongen

 

't Is plicht, dat ied're jongen,
Aan d' onafhankelijkheid,
Van zijn geliefde Vaderland,
Zijn beste krachten wijdt.
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee !
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee !
Voor Koningin en Vaderland waakt ied're jongen mee
Voor Koningin en Vaderland waakt ied're jongen mee

Als vaderlandse jongens,
Beminnen wij de grond.
Waarop het graf der Vaad'ren staat,
En onze wieg eens stond.
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee !
Hoezee ! Hoezee ! Voor 't Vaderland hoezee !
Voor Koningin en Vaderland waakt ied're jongen mee
Voor Koningin en Vaderland waakt ied're jongen mee

Komt ooit de vijand naken,
Is 't Vaderland in nood,
Dan staan wij pal en blijven het,
Getrouw tot in de dood.
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee !
Hoezee ! Hoezee ! Voor 't Vaderland hoezee !
Ja Nederland, wij allen zij U trouw tot in den dood.
Ja Nederland, wij allen zij U trouw tot in den dood.

"Slechs eendracht maakt ons machtig"
Zij immer het parool;
Een driekleur met oranjestrik,
Van Vrijheid het symbool.
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee !
Hoezee ! Hoezee ! Voor Nederland hoezee !
Voor 't Vorstenhuis en Nederland waakt ied're jongen mee.
Voor 't Vorstenhuis en Nederland waakt ied're jongen mee.

Dr. J.J.F. Wap / C.A. Brandts Buys