Home

Hoort zegt het voort

Hoort zegt het voort, dat nu jong Nederland
Niet meer teert op de kracht van een roemrijk geslacht
Maar het werk doet met eigen hand
Werk maakt ons sterk, helpt ons in ’t leven voort
Wij rusten niet uit, want wij willen vooruit
Naar de toekomst die ons behoort
Naar de duinen naar de bossen
’t Volle leven tegemoet
Want de frisse zin brengt de buitenlucht erin
En een waakzaam oor houdt ons op het rechte spoor
Hij die eens de vlag wil hijsen
Op het werk van onze tijd
Houde vol zijn keus, blijve trouw aan onze leus
Wij zijn bereid !

Tekst: M. de Wijs-Mouton /Melodie: P.A. Rubens