Home

Waer dat men sich al keerd of wend

melodie

Waer dat men sich al keerd of wend
End' waer men loopt of staet
Waer dat men reyst of rost of rend
End' waer men henen gaet
Daer vindt men, 't sij ook op wat ree
d' Hollander end' de Zeeuw;
Sij loopen door de woeste zee
Als door het bosch de leeuw

Vereenigd vrijgevochten volck
Maekt Spanjen d' oorlog moe
Sulx dat hij zijnen vredentolck
Dit land moet senden toe
Wie zoud' oijt hebben dit gedacht
Dat d' hoogmoet van Papou
Dat soo een groote trotse macht
So buygsaem worden sou?

O Neerland, so ghij maer bout
Op God den Heer altijd
U Pijlen vast gebonden hout
End t' saem eendrachtig zijt
So kan u Duyvel, Hel noch Doot
Niet krencken noch vertreen
Al waer oock Spanjen noch soo groot
Ja 's werelds machten één

Tekst uit: Valerius' Gedenck-Clanck, 1626. Op de Hollandse en Zeeuwse zeevaart 1616
Melodie: Pots hondert duisent slapperment