Home

De uil zat in de olmen

melodie

De uil zat in de olmen
Bij 't vallen van de nacht
En achter gindse heuvels
Daar riep de koekoek zacht:
Koekoek koekoek
koekoek, koekoek, koekoek
Koekoek koekoek
koekoek, koekoek, koekoek