Home

Als in ons hart een lied weerklinkt

 

Als in ons hart een lied weerklinkt
dan valt ons het leven niet zwaar
Zolang ons hart van vreugde zingt
bedreigt ons geen enkel gevaar
Wie dankbaar is voor’t leven
Is blij een lied zijn Schepper te geven
Als in ons hart een lied weerklinkt
dan straalt steeds de zon in ons hart.

Het leven lijkt dikwijls zo moeilijk en zwaar
’t Is duister en nacht om je heen
En als ik dan nergens een lichtpunt ontwaar
Dan voel ik me bang en alleen
Maar als dan een vriend mij een vriendenhand biedt
Dan zie ik weer zon en mijn hart zingt een lied!

Als in ons hart een lied weerklinkt ...

Wie altijd maar denkt aan zijn zorgen en pijn
Wordt somber en stil van verdriet
Verstaat niet de kunst om gelukkig te zijn
Want hij ziet de zonzijde niet
Wie zingt in zijn leven kent kommer noch smart
Een lied op de lippen brengt zon in het hart!

Als in ons hart een lied weerklinkt ...

Br. Hildebrand / Br. Laetantius