Home

Geel staat het koren op het veld

Geel staat het koren op het veld,
Wachtend op de maaiers, wachtend op de maaiers.
Geel staat het koren op het veld,
Wat de boer een rijke oogst voorspelt.

't Zonlicht schijnt overal,
Op ons kamp bovenal.
Schijnt op 't bedauwde gras
Of 't vol kristallen was.
't Zonlicht schijnt overal,
Op ons kamp bovenal.
Schenkt je weer nieuwe moed,
dat doet je goed.

Paars ligt de heide om ons heen,
Wat een zomervreugde, wat een zomervreugde.
Paars ligt de heide om ons heen,
Wat een zomervreugd voor iedereen.

't Zonlicht schijnt overal ...

Zacht ruist de wind door’t dennebos,
Noodt ons uit tot zwerven, noodt ons uit tot zwerven.
Zacht ruist de wind door’t dennebos,
Schenkt ons de geur van’t vochtig mos.

't Zonlicht schijnt overal ...