Home

Zomer is nu in ’t land gekomen

voor lage stemmem steeds herhalen:

Zing koekoek, zing nu koekoek, zing !

Zomer is nu in ’t land gekomen
Koekoek zingt nu luid
’t Koren groeit, het weiland bloeit,
Het jonge hout bot uit
Vrolijk blaten schaap en lamm’ren, loeien kalf en koe
Pinken springen, herten roepen, zing nu koekoek zing
Koekoek, koekoek, houd niet op met zingen den helen zomer niet

John of Fornsete, 1240 / Nederlandse tekst Dr. M. van Crevel