Home

Sikkels blinken

melodie

Sikkels blinken, sikkels klinken,
Ruisend valt het graan.
Zie de bindsters garen,
Zie in lange scharen
Garf bij garven, garf bij garven staan.

't Heter branden, op de landen,
Meldt de middagtijd;
't Windje, moe van 't zweven,
Heeft zich schuil begeven;
En nog zwoegt de vlijt!

Blijde maaiers, nijv're zaaiers,
Die uw loon ontvingt!
Zit nu rustig neder;
Galm' het mastbos weder,
Als gij juichend zingt,

Slaat uw ogen, naar den hogen:
Alles kwam van daar!
Zachte regen daalde,
Vriend'lijk zonlicht straalde,
Mild op halm en aar.

B.J. Douwes