Home

O heer, die daar des hemels tente spreidt

melodie

O heer, die daar des hemels tente spreidt
En wat op aard' is, hebt alleen bereid
Het schuimig woedig meer kondt maken stille
En alles doet naar Uwen lieven wille
Wij slaan het oog, tot U omhoog
Die ons in angst en nood
Verlossen komt, tot aller stond
Ja zelfs ook van de dood

Als gij, (o vrome !) dikwijls hebt gesmaakt
Vermaakt U nu vrij, dat 't Uw herte raakt
Looft God den Heer met zingen ende spelen
En roept vrij uit tezaam met luider kelen
Had ons de Heer- Hem zij de eer
Alzo niet bijgestaan
Wij waren lang, (ons was zo bang)
Al in de druk vergaan

Tekst uit Valerius Gedenck-Clanck, 1626. Op de komst van de Engelsen in 1585
Melodie: Gallarde Sint Margriet. (Van Engelse oorsprong.)