Home

Hoe leit dit kindeke

 
Hoe leit dit Kindeken hier in de kou
Ziet eens hoe alle zijn ledekens beven
Ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

Sa, ras dan, herderkens, komt naar de stal
Speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken
Mij dunkt dat het nu wel haast slapen zal
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

En gij, o engeltjes, komt hier ook bij
Zingt een motetteken voor uwen Koning
Wilt Hem vermaken door uw melodij
Na, na, na, na, na, na, Kindeken teer
Ei, zwijgt toch stil, sus, sus, en krijt niet meer

Bols, Honderd Vlaamsche liederen, 1897
Tekst en melodie naar een handschrift te Aarschot