Home

’t Is vandaag de witte wereld

’t Is vandaag de witte wereld
Straat en veld en boom en tak
Alles is nu weggedoken
In ’t witte winterpak
Ik alleen loop blauw en bont
Van de koude in het rond
Langs de witbesneeuwde grond
Langs de witbesneeuwde grond

Wacht eens, ik ga ballen maken
Of een sneeuwpop van stavast
Jongens, kom, dan is de koude
Geen van allen ons tot last
Zo je graag ontdooien wou
Steek de handen uit de mouw
Dat ’s uitmuntend voor de kou
Dat ’s uitmuntend voor de kou

Wil j’een vesting bombarderen
Of een grenadier verslaan
‘k Ben je man bij alle spelen
’t Komt er niemendal op aan
Flink zo, makkers, trek van leer
Witte vogels daal ter neer
Dat is prachtig winterweer
Dat is prachtig winterweer

Fannie Cremer/Ad Heerkens