Home

Er was een oorlogsschip

liedjes over de zee
melodie

Er was een oorlogsschip
Er was een oorlogsschip
Dat was al op een duimpje na gezonken op een klip
Dat was al op een duimpje na gezonken op een klip

En er was een oude vrouw
Er was een oude vrouw
Die nam het hele oorlogsschip en stak het in haar mouw
Die nam het hele oorlogsschip en stak het in haar mouw

En 't vlees was daar goedkoop
Het vlees was daar goedkoop
Men kocht er vijfentwintig pond voor een gladhouten knoop
Men kocht er vijfentwintig pond voor een gladhouten knoop

En dan nog vrij tehuis
En dan nog vrij tehuis
Van dragers, die niet groter zijn dan een verdroogde luis
Van dragers, die niet groter zijn dan een verdroogde luis

Die dragers waren zo
Die dragers waren zo
Zij hadden een porseleinen hoofd en ook een been van stro
Zij hadden een porseleinen hoofd en ook een been van stro

Het overige was van glas
Het overige was van glas
Nu vraag ik aan een iedereen of dat geen wonder was
Nu vraag ik aan een iedereen of dat geen wonder was

Volkslied opgetekend in Noord Holland